Pavilon Anthropos: rekonstrukce vstupní haly a reinstalace stálé expozice

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Autor: Ing. arch. Tereza Ježková, Ing. arch. Jan Kratochvíl

Investor: Moravské zemské muzeum Brno

Místo: BRNO

Projekt: 05/2019

Program: výstavnictví

Status: studie

Stojíme před úkolem zrekonstruovat interiéry pavilonu Anthropos včetně jeho stálých expozic a udržet tak krok s aktuálními trendy v ostatních antropologických muzeích ve světě. Jsme limitováni architekturou stávajícího pavilonu z roku 1962 respektive 2006. Výstavní plocha je již maximálně využitá. V pavilonu můžeme vystavit pouze část sbírky, je třeba zvážit, které exponáty upřednostníme, které se těší největší návštěvnické oblibě, které jsou nutné pro zachování komplexního antropologického výkladu. Stávající Anthropos přestává prostorově vyhovovat a je nutné uvažovat o přístavbě nebo o nové moderní budově.

Současně s nedostatkem výstavního prostoru narážíme na poddimenzované zázemí pro návštěvníky pavilonu. Anthropos je nejnavštěvovanějším muzeem MZM. Ročně do něj zavítá více než 40 000 návštěvníků. Služeb jeho bistra a toalet ročně využijí další tisícovky kolemjedoucích cyklistů a ostatních sportovců. Lze předpokládat, že zatraktivněním expozic (vystavování originálů atd.) bude návštěvnické zázemí ještě více diskomfortní. Cítíme velké napětí mezi snahou vytvořit důstojné foyer významného muzea a provozu, který se blíží intenzitou dopravnímu terminálu. Výzvou je rovněž komfortně uspokojit parkování návštěvníků, a to v souladu s plánovanou realizací volnočasového sportovního areálu v sousedství.

Technické zařízení budovy (vzduchotechnika, elektroinstalace, kanalizace, výtah, elektronická zabezpečovací signalizace) jsou zastaralé a s rizikem havárií. Realizaci nové expozice musí předcházet revize a rekonstrukce TZB. Nová expozice nemůže stát na labilních základech, a pokud ano, může přijít celá investice vniveč. Do dalších projekčních fází bude nutné přizvat odborníky z oblasti tepelné ochrany budov, vzduchotechniky, elektro, vodoinstalace, stejně jako grafické designéry, audio-video tvůrce, výrobce prezentačních technologií a osvětlení, výtvarné umělce a pedagogy. Stupeň vědeckého poznání a metody jeho zpřístupnění veřejnosti vyžadují týmovou spolupráci dotčených odborníků a umělců.

Předložená studie zatraktivňuje stálou expozici a navrhuje důstojnější zázemí návštěvníků. V navržené podobě může sloužit Anthropos další dlouhá léta, avšak přiznejme si, blížíme se do bodu, kdy může dojít ke ztrátě konkurenceschopnosti s ostatními světovými muzei a paralýze dalšího rozvoje unikátní badatelské a vzdělávací instituce v ČR. Úvaha o realizaci nových prostor je zcela oprávněně na pořadu dne.

Web vytvořil exarion.cz