Vila s výhledem

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Autoři návrhu: Ing. arch. Tereza Ježková, Ing. arch. Martin Štěpánek

Místo: Brno venkov

Projekt: 12/2018

Program: bydlení

Velikost: 660 m2

Status: dur+dsp+dps

Urbanismus

Urbanistické řešení bylo řešeno komplexně, jako jeden soubor pěti rodinných domů. Domy jsou osazeny na řešených parcelách tak, aby optimálně využívaly prostor své parcely, vzájemně si nekonkurovaly a neomezovaly okolní pozemky. V rámci návrhu byla řešena i nová komunikace a předpokládané zasíťování pozemků.

Architektura

Objekt je navržen jako městský vilový dům kompaktního tvaru s výrazným architektonickým tvaroslovím. Do ulice se objekt obrací výrazně vertikálně členěnou fasádou schodiště, do zahrady velkorysým prosklením navazujícím na černé skleněné panely s předstupující terasou. Východní fasáda objektu je již zklidněná, oživená sestavou oken a terasou přístupnou z dětských pokojů, která zároveň vytváří zastřešení
terasy před pokojem pro hosty a koupelnou v přízemí. Na severní fasádě jsou okna z technického zázemí. Hlavní důraz byl při návrhu domu kladen na splnění požadavků investora a maximální využití výhledu na střed města Šlapanice.

Web vytvořil exarion.cz