Rodinný dům M

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Autoři návrhu: Ing. arch. Tereza Ježková, Ing. arch. Martin Štěpánek, Ing. arch. Jan Kratochvíl

Místo: Brno venkov

Projekt: 12/2018

Program: bydlení

Velikost: 2x 220 m2

Status: dps

Urbanismus

Urbanistické řešení bylo řešeno komplexně, jako jeden soubor pěti rodinných domů. Domy jsou osazeny na řešených parcelách tak, aby optimálně využívaly prostor své parcely, vzájemně si nekonkurovaly a neomezovaly okolní pozemky. V rámci návrhu byla řešena i nová komunikace a předpokládané zasíťování pozemků.

Architektura

Objekt je koncipován jako dvoupodlažní hmota s přidruženou hmotou garáže, která se v přízemní části propojuje s prodlouženou jednopodlažní hmotovou rozšířeného obývacího pokoje. Na rozšíření dvoupodlažní hmoty navazuje přesah střechy, který zjemňuje měřítko objektu a vytváří přesah nad částí pochozí střechy ve 2.NP. Obytný prostor je rozšířen do zahrady pomocí pergoly s regulovaným
zastíněním.

Mezi objekty je vytvořena mezera, která umožňuje přístup z ulice do zahrady.

Web vytvořil exarion.cz