Administrativní zázemí nad výrobní halou

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Autoři návrhu: Ing. arch. Tereza Ježková, Ing. arch. Martin Štěpánek, Ing. arch. Jan Kratochvíl

Místo: Svitávka

Projekt: 03/2018

Realizace: 05/2020

Program: administrativa

Velikost: 900 m2

Status: v realizaci

Cílem přestavby řešené budovy je upravit půdní podlaží, které v současnosti není využíváno, na administrativní zázemí firmy zabývající se elektrotechnickou výrobou.

Prostor půdy zůstává členěn na tři samostatné prostory. Změna využití počítá s umístěním trvalých pracovních míst a soc. zázemí v těchto prostorách.  V prvním úseku, přístupného po schodišti ze vstupní haly 1. NP je navržena relaxační zóna, kuchyňka, jídelna a hygienické zázemí.   V druhém úseku je navrženo 10 pracovních míst a zasedací místnost.  Poslední úsek je navržen jako rezerva pro umístění dalších pracovních míst. Jednotlivé prostory budou mezi sebou komunikačně propojeny, tím bude z každého prostoru zabezpečen únik více směry do prostoru venkovního a vnitřního schodiště — prostory schodišť jsou umístěny na protilehlých stranách objektu,

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny cihelnými obvodovými stěnami v kombinaci s vnitřními železobetonovými sloupy. Stropní železobetonová konstrukce je uložená na železobetonových průvlacích podepíraných železobetonovými sloupy a na nosné obvodové stěně. Střešní konstrukci tvoří dřevěný krov, střešní krytinu pálená taška.  Okna jsou plastová, vrata plechová. Do střešního pláště jsou navržena plastová střešní okna pro zajištění denního světla nově navrženým pracovním místům. Ve vstupní hale je navrženo místo původního jednoramenného schodiště – ocelové lehké schodiště ve tvaru U, propojující 1.NP s půdním prostorem.

Dispoziční členění 3 úseků půdního prostoru je navrženo z ocelových svařenců (sloupky a průvlaky), které jsou vyplněny OSB deskami nebo ze skleněných výplní. Krov je nad krokvemi a kleštinami zaklopen SDK deskami, nad kterými bude provedeno zateplení minerální vatou, které bude zároveň plnit funkci akustického oddělení od provozu v ocelové přístavby.

Tato koncepční studie je předstupněm realizační dokumentace interiéru pro truhláře a další profese.

 

 

Web vytvořil exarion.cz