Bytový dům, Brno Komín

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Místo: Brno

Projekt: 07/2018

Program: bydlení

Velikost: 413 m2

Status: dur+dsp

Urbanismus
Novostavba bytového domu se nachází v k.ú. Brno-Komín. Dům je pokračováním stávající řadové zástavby dané ulice. Respektuje její uliční čáru a i výškově navazuje na své sousedy. Svou hmotou navržený dům nesnižuje podmínky oslunění okolní zástavby. Před domem je navrženo obratiště automobilů. Veškerá parkovací stání jsou navržena na pozemku stavebníka – 3 směrem do ulice, dalších 5 stání se nachází ve dvoře.

Architektura
Navrhovaný dům se snaží hmotově, tvarem i funkcí navazovat harmonicky na stabilizované podmínky v území. Hmota domu je rozčleněna tak, aby bylo zachováno měřítko řadových domů v ulici. Tento záměr podtrhuje i barevné řešení fasád.
Dům obsahuje jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní a namísto podkroví je navrženo jedno ustupující podlaží. V přízemí se nachází průjezd do dvora-zahrady.
Tvarosloví domu je modernistické, tak jako okolní řadová i solitérní zástavba ze 70. a 80. let minulého století. Severní fasáda předsazením horních pater vytváří krytý vstup do domu. Jižní fasáda je doplněna balkony a lodžiemi. V posledním ustupujícím patře je navržena pobytová terasa.
Materiál fasád je předpokládán z probarvené tažené omítky a dřevěných výplní otvorů. Zámečnické prvky z pozinkované oceli. Dlažba kolem objektu je zamýšlena betonová, ve dvoře ze zatravňovacích dlaždic.

Provozní řešení
Dům je navržen jako maximálně flexibilní struktura. Vertikální komunikace – schodiště – se nachází v těžišti dispozice a tak mohou být jednotlivá patra využita pro 1-3 byty. Celkem může být v domě zrealizováno až 9 bytů.

Web vytvořil exarion.cz