Viladům Preslova

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Autor: Ing. arch. Jan Kratochvíl, Ing. arch. Tereza Ježková

Stavební řešení: Ing. arch. Tereza Ježková

Generální dodavatel: FRAMA, s r.o.

Klient: soukromý investor

Místo: BRNO

Projekt: 05/2015 – 05/2016

Realizace: 05/2016 – 07/2017

Program: bydlení

Velikost: 860 m2

Status: realizováno

Objekt se nachází v architektonicky významné lokalitě brněnské Masarykovy čtvrti v těsné blízkosti Wilsonova lesa a vily Ernsta Löw-Beera. Pozemek má severojižní orientaci, svažuje se k jihu, kde je situována rozlehlá zahrada. Podél východní fasády je sjezd z ulice Preslovy ke garážím na jižní hranici pozemku.
Nejstarší část domu byla postavena již v roce 1938. Roku 1947 k ní byl přistaven jižní trakt s terasami k Pisáreckému údolí. V roce 1997 byla nad polovinou plochy 3.np dostavěna nástavba s plochou střechou sousedící s dvojdomkem rodinného domu. Řešená stavba je změnou dokončené stavby pomocí stavebních úprav z rodinného domu na bytový dům. Tento objekt vyžadoval ve své původní podobě revitalizaci a sanaci nosných konstrukcí. Hlavním úkolem bylo posoudit stavebně technický stav nosných konstrukcí, navrhnout sanační úpravy, upravit a navrhnout dispozici a řešení stávajících bytů, aby lépe odpovídaly současným požadavkům na bydlení. Dále zlepšit tepelně technické vlastnosti obálky objektu jejím zateplením, opravou střechy a dodatečné hydroizolace, a díky výměně oken a omítnutím celého objektu přispět k sjednocení a zlepšení celkového výrazu objektu.
Dalším zadáním investora bylo vytvořit v prostoru půdy 3.np plnohodnotný byt, který by kompozičně, ze severního a jižního průčelí, doplnil stávající nástavbu na druhé polovině plochy.

Architektonické řešení

Fasáda celého objektu vyjma arkýře na východní straně je omítnuta v bílém odstínu, arkýř v odstínu tmavě šedém. Okenní rámy jsou v antracitovém odstínu, zábradlí na jižních terasách jsou celoskleněná a po stranách vyzděná ke sloupkům podpírajícím terasu. Vstupní dveře a dveře na zahradu jsou prosklené, hliníkové v antracitovém odstínu. Veranda je obložena travertinem, stejně jak tomu bylo v původním stavu.
Severní fasádě dominuje vertikální prosklení schodiště před dvě patra. Okna jsou členěná svisle i vodorovně, jak tomu bylo doposud, a slouží k odvětrání schodiště.
Dřevěný box nástavby je umístěn ve vymezeném prostoru dříve půdního prostoru nad stávající římsu a od původního domu se materiálově odlišuje a upozorňuje na současnou dobu vzniku. Fasáda je tvořena svislým dřevěným modřínovým obkladem a fundermax deskami v antracitovém odstínu nad nebo kolem okenních otvorů. Jižní fasáda je zakončena vykonzolovaným balkonem s výhledem na Pisárecké údolí.

Web vytvořil exarion.cz