Půdní vestavba na Kounicově

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Autor: Ing. arch. Tereza Ježková

Klient: soukromá osoba

Místo: BRNO

Projekt: 02/2016

Realizace:

Program: bydlení

Velikost: 382 m2 (užitná plocha)

Status: studie

Architektonické řešení

Zadáním investora bylo vytvořit 3 bytové jednotky – mezonety v 7. a 8. nadzemním podlaží bytového domu na ulici Kounicova v půdním prostoru stávajícího krovu. Z ulice, z důvodu památkové ochrany, byla nutnost zachování stávajícího sklonu střechy, proto jsou do této střešní roviny umístěny pouze střešní okna k prosvětlení vnitřního prostoru, jinak je výška římsy i hřebene zachována. Od hřebene dál, na jihozápadní stranu do vnitrobloku, je krátká střešní rovina půdního prostoru stržena, a v místě nevyhovující plechové střechy nad 7.np je doplněn dřevěný box, umístěný nad původní římsu, který se jasně odlišuje od původního domu a podtrhuje současnou dobu vzniku. Prvek dřeva se od nosné konstrukce, přes prvky v interiéru, terasu až po venkovní modřínový obklad s vodorovným členěním, který celou hmotu opticky snižuje. Sklon nové ploché střechy výškově navazuje na stávající nástavbu na východní straně. Dominujícími prvky na fasádě jsou komíny, které bylo potřeba nadstavit nad úroveň nové střešní roviny. Komíny jsou obloženy obkladem z cihelných pásků (šedé). Všechny byty disponují v posledním patře terasami, orientovanými na jihozápad, s atraktivními výhledy na centrum Brna a Špilberk. K prosvětlení hluboké dispozice horního patra, jsou do nové ploché střechy umístěny střešní okna.

Dispoziční řešení

Vstup do bytů je ze 7.np, z podesty schodiště. Z podesty vedou v současnosti troje dveře, do stávajícího bytu, do půdního prostoru, který je převýšen přes 7. a 8. podlaží, kde mají být v návrhu umístěny 3 mezonety a třetí dveře, které vedou ven na střechu nad 6.np, odkud je po venkovním schodišti přístup ke strojovně výtahu v 8.np. Dveře do dvou mezonetů jsou umístěny v místě, kde jsou v současnosti dveře k půdě, a vstup k třetímu mezonetu je na konci krátké chodby, která vede od stávajících dveří, které byly původně ven na střechu, kolem nového vnitřního schodiště na střechu.

Vstupní podlaží všech mezonetů jsme se rozhodli věnovat soukromé zóně bytu, tedy ložnicím, a to z důvodů umístění obývacích pokojů a kuchyní do zajímavější části bytu, do horního 8. patra, a to zejména kvůli atraktivnosti výhledu, terasám i proslunění bytů.Ve vstupním 7.np jsou mimo ložnic koupelny a šatny, schodiště do 8. patra je většinou přístupné z haly nebo na konci chodby. Ložnice jsou orientovány do ulice, které jsou prosvětleny střešními okny v původní střeše. V 8.np se podařilo umístit jednu z ložnic do prostředního mezonetu, jinak je patro věnováno obývacímu pokoji s kuchyní, za kterou je spíž a malá koupelna. Ze všech obývacích pokojů je přístup k terasám, orientovaným na jihozápad do vnitrobloku. Během vývoje konceptu jsme prověřili, že plnohodnotně funguje varianta, kdy je obývací pokoj s kuchyní umístěn v 7.np, za vstupní halou, kde je schodiště

součástí interiéru obývacího pokoje a ložnice se zázemím jsou umístěny a orientovány do vnitrobloku posledního patra. Dispozice je tedy variabilní.

Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukčně je půdní vestavba řešena jako dřevostavba. Dřevěná nosná konstrukce stěn je zvenku opláštěna OSB deskami a vyplněna tepelnou izolací – minerální vatou. Směrem ven je pak tepelná izolace zesílena. Celá konstrukce stěn je obalena difúzní folií s vysokým faktorem UV odolnosti a obložena modřínovými lamelami s frézovanými kratšími hranami pro snadné stékání vody.

Krov je ze strany ulice po hřeben zachován, úroveň římsy a hřebenu je držena. Nová plochá střecha má sklon dle stávající nástavby Kounicova 61 cca 1°. Je opět tvořena dřevěnými krokvemi, se zateplením mezi a pod krokvemi, pojistnou hydroizolací nad krokvemi, zaklopena sádrokartonem do interiéru. Příčky jsou kombinací dřevěné konstrukce se sádrokartonovými profily. Interiér je obložen sádrokarotonovými deskami, pod nimiž jsou vedeny všechny rozvody.Terasy jsou z akátového masivního dřeva, zábradlí je ocelové, s černým nátěrem.

Web vytvořil exarion.cz