Polyfunkční dům na nároží

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
Autor: Ing. arch. Tereza Ježková

Spolupráce: Ing. arch. Jan Kratochvíl

Místo: BRNO

Projekt: 05/2014

Program: bydlením komerce, služby, administrativa

Velikost: 2 000 m2

Status: studie

Možnost doplnění nárožní hmoty jsme s ohledem na navržené veřejné prostory zavrhli, ale stejnou dimenzi hmoty jsme umístili podél sousedních objektů, které nepřevyšují a respektují jejich římsy. Vyhnuli jsme se tak konkurenci objektu Divadla radost, a ponecháváme mu volný prostor. S ohledem na požadavky pro oslunění a osvětlení se zdá být rozvržení hmoty na parcele ideální.

Hmotám objektu přísně dominuje pravidelný rytmus vertikálních a horizontálních průvlaků, které vnáší do chaotického a neuspořádaného prostoru dané lokality jasný řád. Na fasádě směrem do vnitrobloku je čitelná hra s polohou bytů přes jedno či dvě podlaží a dochází tak k narušení řádu.

Důrazná pojetí domů pomáhá dotvářet významově hodnotné náměstí, které zde vzniklo. Proto je taky vložena mezi vysoké objekty jen nízký hmota s předsazeným podloubím aby neubírala a nestínila tomuto prostoru, pouze ho dotvářela.

Web vytvořil exarion.cz